Καλωσορίσατε  στο Διεθνές Δίκτυο «Teaching Clinic».

Το Δίκτυό μας αποτελεί μια σύμπραξη Πανεπιστημίων από διάφορες χώρες με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από τη  σχολική ζωή και την καθημερινότητα στην τάξη.  Τα Πανεπιστήμια οργανώνουν ομάδες εργασίας από φοιτητές και φοιτήτριες που επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα προβλήματα με έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, με βάση τις πιο πρόσφατες και επικαιροποιημένες επιστημονικές έρευνες και μελέτες και επιστημονικά τεκμηριωμένες διδακτικές πρακτικές. Μέσα στις ομάδες αναμένεται η  ανταλλαγή ιδεών, καλών πρακτικών και η αλληλεπιδραστική μάθηση ενώ μέσα από την αλληλεπίδραση των ομάδων από τα διάφορα Πανεπιστήμια θα υποστηρίζεται η συνεργατική διαδικτυακή μάθηση σε πολυεθνικό πλαίσιο (COIL).

Με τον τρόπο αυτό το Δίκτυό μας συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και μαθητριών. Παράλληλα, οι φοιτητές και φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με την εκπαιδευτική πράξη, κατανοούν καλύτερα τις προκλήσεις της και αποκτούν πρακτικές ικανότητες.

Logo of the Teaching Clinic

Βραβεύσεις

PROFFORMANCE

Awarded for “Impact on Society”

PROFFORMANCE

Awarded for “Best of Austria”

Ars Docendi

Shortlist Nomination

Το πλαίσιο εργασίας μας:

1. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί υποβάλουν τα ερωτήματά τους

Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας και τύπου σχολείου υποβάλλουν τα ερωτήματά τους σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, στην πλατφόρμα Teaching Clinic.

2. Τα ερωτήματα ανατίθενται σε φοιτητές/φοιτήτριες – μελλοντικούς/-ές εκπαιδευτικούς.

Φοιτητές και φοιτήτριες παιδαγωγικών και καθηγητικών Σχολών αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τα υποβληθέντα ερωτήματα. Δημιουργούνται ομάδες των 3-5 φοιτητών/-τριών και δύναται να δημιουργηθούν και διαδικτυακές «εικονικές» ομάδες (με φοιτητές/-τριες από διαφορετικά Ιδρύματα και χώρες).

3. Οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές/-τριες εκπονούν και αξιολογούν ένα σχέδιο δράσης.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνεργάζονται στο πλαίσιο της επίλυσης των ζητημάτων  και στην αποτίμηση του αντίκτυπού της. Η μεθοδολογία που επιλέξαμε σε αυτή την περίπτωση είναι η Design-Based Research (DBR).

Κύριοι  τομείς ενδιαφέροντος

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα  για οποιοδήποτε θέμα στο δίκτυο Teaching Clinic.Με βάση τα μέχρι τώρα ερωτήματα στην αρχική εφαρμογή του έργου,  αναδείχτηκαν δύο κύριοι τομείς ενδιαφέροντος : η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και θέματα Διαφορετικότητας, Γλώσσας και Ένταξης. Καθώς στο Teaching Clinic εμπλέκονται όλο και πιο πολλά ιδρύματα και καθηγητές, επεκτείνονται σταδιακά και οι τομείς ενδιαφέροντος πάνω στους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες.  Αυτό σημαίνει ότι διάφορα ιδρύματα  μπορούν να προσφέρουν δυνατότητα έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συγκεκριμένα θα εστιάσει καταρχήν σε θέματα Διαφορετικότητας, Γλώσσας και Ένταξης και Διδακτικής Μεθοδολογίας

Education for Sustainable Development

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σημαίνει να μαθαίνεις για ένα αειφόρο, βιώσιμο μέλλον ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης. Αναπτύσσει την κριτική σκέψη και καινοτομία πάνω σε παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιοποικιλότητας και η φτώχια.

Διαφορετικότητα, Γλώσσα και Ένταξη

Διαφορετικότητα και ένταξη σημαίνει τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος που δεν διστάζει να αναδείξει τη διαφορετικότητα ανάμεσα στους μαθητές/-τριες και ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αφορά την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες και στους πόρους για όλους τους μαθητές/-τριες, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, προκειμένου να περιοριστούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις.

Εγγραφείτε ως εκπαιδευτικός

Υποβάλλετε κάθε ερώτημα που έχετε για να τον εξετάσει το δίκτυο μας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας θα σας συνδράμουν στην εύρεση  επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων και θα σας στηρίξουν στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους.

Εγγραφείτε ως φοιτητής/-τρια

Συμμετάσχετε σε διεθνείς διεπιστημονικές ομάδεςφοιτητών/-τριών – μελλοντικών εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερομένων μερών (εκπαιδευτικών, ειδημόνων…) για να διαχειριστείτε ζητήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

Συμμετάσχετε ως Ίδρυμα

Επιθυμείτε να  παράσχετε στους φοιτητές/-τριες των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών μια διεθνή, ελκυστική μαθησιακή εμπειρία, προσανατολισμένη στην σχολική πράξη; Γίνετε μέλος μας!

Δημοσιεύσεις
(εργασία σε εξέλιξη)

Το πρόγραμμα Teaching Clinic αξιολογήθηκε ενδελεχώς σε  πολλά επίπεδα

Εταίροι

  • University of Vienna (Austria)
  • University College for Agricultural and Environmental Education (Austria)
  • University of Regensburg (Germany)
  • University of Ioannina (Greece)
  • Universitat Autonoma de Barcelona (Spain)
  • University of Surabaya (Indonesia)
  • …. and many individual partners

Στατιστικά στοιχεία

60+

Projects

10

Εκδόσεις

1200+

φοιτητές